سبد خرید
» تماس با ما

تماس با ما

 

<<<<تماس با انتشارات سروش>>>>

 

دفتر مدیرعامل:         88300760

روابط عمومی:           88300002

بازرگانی و فروش:       88345063

فرهنگی و تولید:         88847602 

چاپخانه:                 44195101

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان صدا و سیما