سبد خرید
» کتاب » رسانه » حقوق

کتاب های رسانه انتشارات سروش «حقوق»

قوّۀ قاهره
انتشارات سروش

3004

مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، تعلیمات و آرای دیوان داوری، ...
۱۵,۰۰۰ ریال

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان صدا و سیما