سبد خرید
» کتاب » علوم و فنون » واژه نامه و فرهنگ

کتاب های علوم و فنون انتشارات سروش «واژه نامه و فرهنگ»

واژه نامۀ جامع مهندسی برق
انتشارات سروش

5010

انگلیسی فارسی/فارسی انگلیسی
۳۰۰,۰۰۰ ریال

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان صدا و سیما