سبد خرید
» کتاب » علوم اجتماعی » واژه نامه و فرهنگ

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «واژه نامه و فرهنگ»

فرهنگ جامع جامعه شناسی
انتشارات سروش

4082

انگلیسی فارسی 2 جلد
۱۵۰,۰۰۰ ریال

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان صدا و سیما