سبد خرید
» چندرسانه ایی » تیزر

تیزر

آموزش واقعیت افزوده

آموزش نرم افزار واقعیت افزوده مجله کودک و خردسال انتشارات سروش
شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

آموزش واقعیت افزوده

آموزش نرم افزار واقعیت افزوده دفاتر سروشا انتشارات سروش
شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

ویژه نامه 97 انتشارات سروش

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

سروش هفتگی

سروش هفتگی منتشر شد
شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان صدا و سیما