سبد خرید

تماس با ما

 

تماس با انتشارات سروش

 

دفتر مدیرعامل:         88300771

روابط عمومی:           88300002

بازرگانی:                   66493622

فروش اینترنتی:          66415401

فروشگاه مطهری:        88310610 

فرهنگی و تولید:         88847602 

چاپخانه:                  44195101

    واتس اپ بازرگانی :     09921605119

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما