سبد خرید

تماس با ما

 

تماس با انتشارات سروش

 

دفتر مدیرعامل:         88300760

روابط عمومی:           88300002

بازرگانی:                   66493622

فروش:                    66415401

فروشگاه مطهری:        88310610 

فرهنگی و تولید:         88847602 

چاپخانه:                 44195101

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما