سبد خرید
انتشارات سروش / همه صفحه

کتاب های انتشارات سروش

تبر

11232

تعداد بازدید: ۶۹۲
چاپ دوم
بچه ها بیایید نمایش4
انتشارات سروش

1650

تعداد بازدید: ۵۳۶
(5 جلدی) مجموعۀ نمایشنامه برای کودکان
بچه ها بیایید نمایش5
انتشارات سروش

1651

تعداد بازدید: ۶۳۹
(5 جلدی) مجموعۀ نمایشنامه برای کودکان
بچه ها بیایید نمایش1
انتشارات سروش

1647

تعداد بازدید: ۴۸۹
(5 جلدی) مجموعۀ نمایشنامه برای کودکان
بچه ها بیایید نمایش3
انتشارات سروش

1649

تعداد بازدید: ۵۰۰
(5 جلدی) مجموعۀ نمایشنامه برای کودکان
بیت‌الحکمه

1621

تعداد بازدید: ۷۲۳
راز تمدن تحول در تمدن غربی
مجموعه مقالات تراژدی
تعداد بازدید: ۶۵۵
امروز تفکر غالب بر جامعة هنری ما، به‌خصوص تئاتر، به مباحث نظری اعتنایی ندارد و می‌‌گوید: تئاتر از کار کردن و عرق ریختن روی صحنه به وجود می‌‌آید نه از طرح نظریه. این تفکر سبب شده است تئاترهای ما کم‌محت
فرهنگ آثار ایرانی اسلامی3
انتشارات سروش

15002

تعداد بازدید: ۷۴۴
(4 جلد) معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر امروز
فرهنگ آثار ایرانی اسلامی4
انتشارات سروش

1590

تعداد بازدید: ۸۵۴
(4 جلد) معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر امروز
فرهنگ آثار6
انتشارات سروش

13274

تعداد بازدید: ۷۴۵
(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
فرهنگ آثار4
انتشارات سروش

12434

تعداد بازدید: ۷۷۴
(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
فرهنگ آثار3
انتشارات سروش

11584

تعداد بازدید: ۶۹۰
(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
فرهنگ آثار2
انتشارات سروش

10775

تعداد بازدید: ۷۳۴
(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
عیسی(ع) و اخلاق

1620

تعداد بازدید: ۷۰۲
تصویری از شخصیت و آموزه‌های اخلاقی عیسی(ع) در متون اسلامی
عناصر سینمای آندرئی تارکوفسکی

15962

تعداد بازدید: ۸۲۴
چاپ‌اول
عصبانیت آن‌قدرها هم بد نیست

1612

تعداد بازدید: ۸۲۱
چاپ اول
عرفان هنری انسان

1638

تعداد بازدید: ۹۵۵
چاپ اول
عدسی‌ در‌ عکاسی و فیلم برداری

3906

تعداد بازدید: ۷۶۸
چاپ ششم
ترجمه وتفسیر تهذیب المنطق تفتازانی

535

تعداد بازدید: ۱,۰۱۷
حسن ملکشاهی که استاد فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود در سال 1307 در شهر بابل متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه خیرات خان مشهد و مدرسه سپهسالار تهران به اتمام رساند. برای شناخت بیشتر
تاریخ فلسفه8

4986

تعداد بازدید: ۴۶۷
جلد هشتم
تاریخ فلسفه6

6566

تعداد بازدید: ۴۶۴
جلد ششم
تاریخ فلسفه4

111996

تعداد بازدید: ۵۲۱
جلد چهارم
تاریخ فلسفه3

15793

تعداد بازدید: ۴۶۵
جلد سوم