سبد خرید
انتشارات سروش / پدیدآوران / راهنمای پدیدآوران

راهنمای پدیدآوران

پدیدآور گرامی:
چنانچه مایلید اثرتان در انتشارات سروش بررسی شود و در صورت تصویب در فرآیند چاپ قرار بگیرد، برگه پیشنهاد اثر را از اینجا دریافت و پر کنید.
سپس این برگه را به همراه متن کامل اثر و متن اصلی کتاب ترجمه‌شده به نشانی پست الکترونیک soroushpub@irib.ir ارسال فرمایید.
زمان موردنیاز برای طی روال بررسی، بسته به حجم اثر ارسالی و آثار در نوبت بررسی در انتشارات، سه ماه است و به‌محض مشخص شدن نتیجه اولیه با پدیدآور از طریق همین نشانی تماس گرفته می‌شود.