سبد خرید

بسته شعر و ادب فارسی

مثنوی و مردم
انتشارات سروش

1082

روایت های شفاهی قصه های مثنوی
۲۲,۰۰۰ تومان
گنجینة الاسرار
انتشارات سروش

1067

۲,۲۰۰ تومان
شاهنامه تک جلدی
انتشارات سروش

1066

9 جلد ویرایش سوم
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شاهنامه ابوالقاسم فردوسی
انتشارات سروش

703

(دوره نه جلدی)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
سلام بر حیدربابا
انتشارات سروش

1064

۱۱,۵۰۰ تومان
دیوان حافظ
انتشارات سروش

1062

نفیس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تنفس صبح
انتشارات سروش

3769

گزیده دو دفتر شعر «تنفس صبح» و «در کوچه آفتاب»
۱۵,۰۰۰ تومان
تمثیل و مَثَل
انتشارات سروش

1006

۲۰,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما