سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / هنر / هنرهای دیداری

کتاب های هنر انتشارات سروش «هنر های دیداری»

نقاشی ها و طرح های سهراب سپهری
انتشارات سروش

6056

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
نقاشی روی کاشی
انتشارات سروش

6055

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
گرافیک در عنوان بندی فیلم
انتشارات سروش

6054

۲۹,۰۰۰ تومان
کاریکاتوریست های مشهور جهان
انتشارات سروش

6052

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فنون تصویر سازی و خلق جذابیت در کمیک
انتشارات سروش

6051

بررسی آثار ژرژ ژرمی (هرژه)
۱۲,۰۰۰ تومان
طرح و شکل
انتشارات سروش

6049

کلاس مقدماتی من در باوهاوس
۱۱,۰۰۰ تومان
طراحی و ارتباطات بصری
انتشارات سروش

5277

رهیافتی بر روش شناسی بصری
۴۰,۰۰۰ تومان
شیوۀ طراحی ذهنی
انتشارات سروش

6048

۲۲,۰۰۰ تومان
شیوۀ طراحی 2
انتشارات سروش

6047

ویژۀ هنرجویان رشتۀ گرافیک (2جلد)
۷۰,۰۰۰ تومان
شیوه طراحی ذهنی(چاپ دهم)
انتشارات سروش

2321

۱۴۰,۰۰۰ تومان