سبد خرید
» کتاب‌ها » هنر » هنرهای دیداری

کتاب های هنر انتشارات سروش «هنر های دیداری»

نقاشی روی کاشی
انتشارات سروش

6055

۴۵۰,۰۰۰ ریال
فنون تصویر سازی و خلق جذابیت در کمیک
انتشارات سروش

6051

بررسی آثار ژرژ ژرمی (هرژه)
۱۲۰,۰۰۰ ریال
طرح و شکل
انتشارات سروش

6049

کلاس مقدماتی من در باوهاوس
۱۱۰,۰۰۰ ریال
شیوۀ طراحی1
انتشارات سروش

6045

ویژۀ هنرجویان رشتۀ گرافیک (2جلد)
۶۷۰,۰۰۰ ریال
شیوۀ طراحی ذهنی
انتشارات سروش

6048

۲۲۰,۰۰۰ ریال
شیوۀ طراحی 2
انتشارات سروش

6047

ویژۀ هنرجویان رشتۀ گرافیک (2جلد)
۷۰۰,۰۰۰ ریال
تنوع تجارب تجسمی
انتشارات سروش

6042

۲۲۰,۰۰۰ ریال
نشانی: تهران ،محله عباس آباد، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش چهارراه شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما