سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «معماری»

هنر و معماری اسلامی
انتشارات سروش

6021

۵۰,۰۰۰ تومان
کیفی سازی آواونما
انتشارات سروش

757

راهنمای طراحی فضاهای تولید وپخش
۳۵,۰۰۰ تومان
طرح و شکل
انتشارات سروش

6049

کلاس مقدماتی من در باوهاوس
۱۱,۰۰۰ تومان
شیوه طراحی جلد1چاپ پانزدهم

828

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سینما معماری درحرکت
انتشارات سروش

754

در کتاب "سینما: معماری در حرکت" بنیادهای فکری و تجربی طرح موضوعی و تطبیقی سینما و معماری مستلزم استدلالاتی است که جز از طریق شناخت همة عناصر این هر دو و تکیه بر وجوه اشتراک آنها ممکن نیست. مباحث این ک
۴۰,۰۰۰ تومان
سفال زرین فام ایرانی
انتشارات سروش

6017

۲۵,۰۰۰ تومان
خط بنّایی
انتشارات سروش

6015

نفیس
۶۰,۰۰۰ تومان
خشت وخیال
انتشارات سروش

752

شرح معماری اسلامی ایران
۶۰۰,۰۰۰ تومان
بوطیقای معماری
انتشارات سروش

6013

۴۰,۰۰۰ تومان