سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «سینما»

کارگردانی فیلم
انتشارات سروش

2966

۵۰,۰۰۰ تومان
فنون تصویر سازی و خلق جذابیت در کمیک
انتشارات سروش

6051

بررسی آثار ژرژ ژرمی (هرژه)
۱۲,۰۰۰ تومان
فن تدوین فیلم
انتشارات سروش

6097

۵۷,۰۰۰ تومان
عناصر سینمای آندرئی تارکوفسکی

15962

چاپ‌اول
۲۰,۰۰۰ تومان
سینما  جشنواره
انتشارات سروش

6092

سینمای ایرانی، جشنواره های جهانی
۷,۰۰۰ تومان
تکنیک نورپردازی در تلویزیون وسینما چاپ هشتم قیمت65000تومان
انتشارات سروش

727

جرالد میلرسون، سَرویراستار سلسله کتاب های Media Manual یکی از معتبرترین نویسندگان عرصۀ تولید برنامه های تلویزیونی است که، پیش تر، از او، کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی به همّت انتشارات سروش عرضه شده اس
۶۵,۰۰۰ تومان
تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما
انتشارات سروش

6086

جرالد میلرسون، سَرویراستار سلسله کتاب های Media Manual یکی از معتبرترین نویسندگان عرصۀ تولید برنامه های تلویزیونی است که، پیش تر، از او، کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی به همّت انتشارات سروش عرضه شده اس
۳۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
تکنیک فیلم برداری جلوه های ویژه

5004

چاپ چهارم
۵۰,۰۰۰ تومان
تدوین غیرخطی
انتشارات سروش

6084

۵,۰۰۰ تومان
تاریخ سینمای مستند
انتشارات سروش

6083

(از آغاز تا 1973)
۲۰,۰۰۰ تومان
بازیگر و بدنش
انتشارات سروش

19610

۱۲,۰۰۰ تومان
از متن تا پرده

6080

۱,۷۰۰ تومان
ادبیات فیلم
انتشارات سروش

2175

ادبیات فیلم؛ جایگاه سینما در علوم انسانی
۱۵,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما