سبد خرید
» کتاب‌ها » هنر » سینما

کتاب های هنر انتشارات سروش «سینما»

فن تدوین فیلم
انتشارات سروش

6097

۲۳۰,۰۰۰ ریال
سینما  جشنواره
انتشارات سروش

6092

سینمای ایرانی، جشنواره های جهانی
۷۰,۰۰۰ ریال
تدوین غیرخطی
انتشارات سروش

6084

۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ سینمای مستند
انتشارات سروش

6083

(از آغاز تا 1973)
۲۰۰,۰۰۰ ریال
از متن تا پرده

6080

۱۷,۰۰۰ ریال
نشانی: تهران ،محله عباس آباد، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش چهارراه شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما