سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «سینما»

نشانه شناسی و زیبا شناسی سینما
انتشارات سروش
ناموجود
کارگردانی کمدی موقعیت
انتشارات سروش

6099

۶,۰۰۰ تومان
ناموجود
کارگردانی فیلم
انتشارات سروش

2966

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
فنون تصویر سازی و خلق جذابیت در كمیک
انتشارات سروش

6051

بررسی آثار ژرژ ژرمی (هرژه)
۱۲,۰۰۰ تومان
فنون بازیگری در تئاتر و سینما
انتشارات سروش
ناموجود
فن تدوین فیلم
انتشارات سروش

6097

۵۷,۰۰۰ تومان
ناموجود
عناصر سینمای آندرئی تارکوفسکی

15962

چاپ‌اول
۲۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
طراحی صحنه در فیلم
انتشارات سروش

6095

۷,۰۰۰ تومان
ناموجود
سینما به روایت هیچکاک
انتشارات سروش

25410

۶۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
سینما  جشنواره
انتشارات سروش

6092

سینمای ایرانی، جشنواره های جهانی
۷,۰۰۰ تومان
تکنیک نورپردازی در تلویزیون وسینما
انتشارات سروش

727

جرالد میلرسون، سَرویراستار سلسله کتاب های Media Manual یکی از معتبرترین نویسندگان عرصۀ تولید برنامه های تلویزیونی است که، پیش تر، از او، کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی به همّت انتشارات سروش عرضه شده اس
۶۵,۰۰۰ تومان
تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما
انتشارات سروش

6086

جرالد میلرسون، سَرویراستار سلسله کتاب های Media Manual یکی از معتبرترین نویسندگان عرصۀ تولید برنامه های تلویزیونی است که، پیش تر، از او، کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی به همّت انتشارات سروش عرضه شده اس
۳۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
تکنیک فیلم برداری جلوه های ویژه

5004

چاپ چهارم
۵۰,۰۰۰ تومان
تدوین غیرخطی
انتشارات سروش

6084

۵,۰۰۰ تومان
تاریخ سینمای مستند
انتشارات سروش

6083

(از آغاز تا 1973)
۲۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
بازیگر و بدنش
انتشارات سروش

19610

۱۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
از متن تا پرده

6080

۱,۷۰۰ تومان
ادبیات فیلم
انتشارات سروش

2175

ادبیات فیلم؛ جایگاه سینما در علوم انسانی
۱۵,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما