سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «کلیات»

هنر مقدس
انتشارات سروش

4769

(اصول و روشها)
۲۳,۰۰۰ تومان
هنر مقدس
انتشارات سروش

725

بوکهارت با نوشتن کتاب هنر مقدس، نظام های فکری و فلسفی بزرگان سه گانه (رنه گنون، فریت شووان، کومارا سوامی) را در زمینه هنر بسط داد و تفسیرهای روشنی از یافته های آن ها ارائه داد. بورکهارت، هنری را مقدس
۳۰,۰۰۰ تومان
گزاره گرایی چاپ پنچم
انتشارات سروش

6010

(اکسپرسیونیسم) در ادبیات نمایشی
۲۸,۵۰۰ تومان
کتاب ایران
انتشارات سروش

6009

نفیس
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ژورنالیسم مفاهیم نظری وکاربردی
انتشارات سروش

767

مفاهیم نظری وکاربردی
۴۴,۰۰۰ تومان
بررسی سیر تاریخی سفال زرین فام در جهان
انتشارات سروش