سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / هنر / واژه‌نامه و فرهنگ

کتاب های هنر انتشارات سروش «واژه نامه و فرهنگ»

واژگان فنی سینما و تلویزيون
انتشارات سروش
مبادی سواد بصری(چاپ شصت وسوم)
انتشارات سروش
فرهنگ مصور هنرهای تجسمی
انتشارات سروش

6035

(معماری، پیکره سازی، نقاشی)
انگلیسی به فارسی/فارسی به انگلیسی
۲۵,۰۰۰ تومان
فرهنگ دوربین چاپ چهارم سال99
انتشارات سروش

718

بررسی رسانۀ عکس از دیدگاه های مختلف و تجزیه وتحلیل کار عکاسان کلاسیک و بررسی جایگاه عکاسی در جامعه و تقسیم بندی عکاسی به بخش عکاسی هنری، عکاسی مستند و عکاسی شخصی مباحث اصلی این اثر است. نویسنده با ارا
۳۰,۰۰۰ تومان