سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / هنر / هنرهای دستی

کتاب های هنر انتشارات سروش «هنرهای دستی»

مجنونی ها
انتشارات سروش

6038

(یادوارۀ دودمان طراح و قالیباف دیار اصفهان)
۱۲,۰۰۰ تومان
شیوه طراحی ذهنی
انتشارات سروش

744

۴۳,۰۰۰ تومان
خودآموز جامع معرّق بر چوب
انتشارات سروش

6036

همراه با آموزش پولیسترکاری
۵,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما