سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / هنر / هنرهای دستی

کتاب های هنر انتشارات سروش «هنرهای دستی»

مجنونی ها
انتشارات سروش

6038

(یادوارۀ دودمان طراح و قالیباف دیار اصفهان)
۱۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
شیوه طراحی ذهنی
انتشارات سروش

744

شیـوۀ طراحی ذهنـی" که در مقـابل شیـوۀ طراحی عینـی قرار دارد و می‌بـایـد قدم‌به‌قدم با آن تدریس شود، شیوه‌ای است که عملکرد نیروهای ذهنی را در طراحی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این شیـوه قوای ذهنی هنرجویا
۴۳,۰۰۰ تومان
خودآموز جامع معرّق بر چوب
انتشارات سروش

6036

همراه با آموزش پولیسترکاری
۵,۰۰۰ تومان

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما