سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «عکاسی»

فرهنگ عکاسی
انتشارات سروش

6112

۱۶,۰۰۰ تومان
فرهنگ دوربین
انتشارات سروش

6113

۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
عکاسان و عکاسی

2558

چاپ هشتم
۱۷,۰۰۰ تومان
ناموجود
عدسی‌ در‌ عکاسی و فیلم برداری

3906

چاپ ششم
۳۵,۰۰۰ تومان
صافی ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی
انتشارات سروش
ناموجود
شیمی عکاسی
انتشارات سروش

6106

در عکاسی سیاه سفید و رنگی
۱۱,۰۰۰ تومان
ناموجود
شیمی عکاسی
انتشارات سروش

746

۲۵,۰۰۰ تومان
رنگ در عکاسی
انتشارات سروش

461

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
رنگ در عکاسی
انتشارات سروش

802

۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین عکاسی
انتشارات سروش

6104

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
ترکیب بندی درعکاسی
انتشارات سروش

780

عکاسی
۹۰,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی در عکاسی
انتشارات سروش

25127

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما