سبد خرید
/ کتاب‌ها / هنر / عکاسی

کتاب های هنر انتشارات سروش «عکاسی»

فرهنگ عکاسی
انتشارات سروش

6112

۱۶,۰۰۰ تومان
فرهنگ دوربین
انتشارات سروش

6113

۸,۰۰۰ تومان
عکاسان و عکاسی

2558

چاپ هشتم
۱۷,۰۰۰ تومان
شیمی عکاسی
انتشارات سروش

6106

در عکاسی سیاه سفید و رنگی
۱۱,۰۰۰ تومان
رنگ در عکاسی
انتشارات سروش
۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین عکاسی
انتشارات سروش

6104

۲۵,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما