سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «عکاسی»

نور و نورپردازی در عکاسی
انتشارات سروش

4679

۳۸,۰۰۰ تومان
مبانی نور ورنگ چاپ اول
انتشارات سروش

893

۹۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ عکاسی
انتشارات سروش

6112

۱۶,۰۰۰ تومان
فرهنگ دوربین
انتشارات سروش

6113

۸,۰۰۰ تومان
عکاسان و عکاسی

2558

چاپ هشتم
۱۷,۰۰۰ تومان
عدسی‌ در‌ عکاسی و فیلم برداری

3906

چاپ ششم
۳۵,۰۰۰ تومان
صافی ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی
انتشارات سروش
شیمی عکاسی
انتشارات سروش

6106

در عکاسی سیاه سفید و رنگی
۱۱,۰۰۰ تومان
سرگذشت پیدایش عکاسی
انتشارات سروش

8713

۱۸,۰۰۰ تومان
رنگ در عکاسی
انتشارات سروش

461

۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین عکاسی
انتشارات سروش

6104

۲۵,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی در عکاسی
انتشارات سروش

25127

۵۰,۰۰۰ تومان