سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / هنر / فیلمنامه و نمایشنامه

کتاب های هنر انتشارات سروش «فیلمنامه و نمایشنامه»

نگارش فیلم نامۀ کوتاه
انتشارات سروش

6123

۲۰,۰۰۰ تومان
گردش؛ و نمایشنامه های دیگر
انتشارات سروش

6121

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فیلم نامۀ بانوی عشق
انتشارات سروش

6125

داستان زندگی نرگس خاتون، مادر گرامی امام (عج)
۴,۵۰۰ تومان
سی و شش وضعیت نمایشی
انتشارات سروش

7908

۲۲,۰۰۰ تومان
راهنمای نگارش گفتگو
انتشارات سروش

9386

۲۲,۰۰۰ تومان
راهنمای نگارش فیلم نامه
انتشارات سروش

6119

۳۰,۰۰۰ تومان
اقتباس برای فیلم نامه
انتشارات سروش

6117

پژوهشی در زمینۀ اقتباس از آثار ادبی برای نگارش فیلم نامه
۱۱,۰۰۰ تومان
ادبیات فیلم
انتشارات سروش

2175

ادبیات فیلم؛ جایگاه سینما در علوم انسانی
۱۵,۰۰۰ تومان