سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «تئاتر»

شناخت عوامل نمایش
انتشارات سروش

6068

۳۰,۰۰۰ تومان
تاریخ تئاتر سیاسی (دوره‌ دو‌ جلد‌‌ی)
انتشارات سروش
تئاتر تجربی(چاپ چهاردهم)
انتشارات سروش

1002

۷۰,۰۰۰ تومان
پانتومیم
انتشارات سروش

236

۱۴,۰۰۰ تومان
بازیگر وبدنش(چاپ یازدهم)
انتشارات سروش

935

۳۵,۰۰۰ تومان