سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / پرفروش‌ها

پرفروش‌ها (هفته اول ماه جاری)

اطاق آبی
انتشارات سروش

1070

۶,۵۰۰ تومان
امید ناب (جلد اول)چاپ اول
انتشارات سروش

876

۸۰,۰۰۰ تومان
انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2474

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)سال1402-قیمت200000تومان-ترجمه مریم براتی -تیراژ100نسخه-انتشارات سروش
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بدون هراس چاپ ششم
انتشارات سروش

389

نگاهی به رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات هسته‌ای
۶۰,۰۰۰ تومان
« قبلی صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

پرفروش‌ها (هفته دوم ماه جاری)

اشارات و تنبیهات (2جلدی)
انتشارات سروش

2029

ترجمه و شرح
۲۴۰,۰۰۰ تومان
انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2474

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)سال1402-قیمت200000تومان-ترجمه مریم براتی -تیراژ100نسخه-انتشارات سروش
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی در عکاسی (چاپ33)

2455

۱۷۰,۰۰۰ تومان
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »

پرفروش‌ها (هفته سوم ماه جاری)

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2474

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)سال1402-قیمت200000تومان-ترجمه مریم براتی -تیراژ100نسخه-انتشارات سروش
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی در عکاسی (چاپ33)

2455

۱۷۰,۰۰۰ تومان
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

پرفروش‌ها (هفته چهارم ماه جاری)

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2474

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)سال1402-قیمت200000تومان-ترجمه مریم براتی -تیراژ100نسخه-انتشارات سروش
تجارب الامم1
انتشارات سروش

4013

(فارسی / 2جلد)
آزمون های مردمان
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »