سبد خرید

کتاب های ادبیات انتشارات سروش «کلیات»

یادگار روزگار
انتشارات سروش

1084

(مجموعه مقالات) (جلد دوم)
۷,۰۰۰ تومان
مکاشفات رضوی
انتشارات سروش

1083

در شرح مثنوی معنوی
۴۲,۰۰۰ تومان
مثنوی و مردم
انتشارات سروش

1082

روایت های شفاهی قصه های مثنوی
۲۲,۰۰۰ تومان
شعر و انقلاب
انتشارات سروش

1079

گفت وگو با سی تن از شعرای انقلاب اسلامی
۲۳,۰۰۰ تومان
شرح درد اشتیاق
انتشارات سروش

1078

۴,۵۰۰ تومان
درس سحر

13202

چاپ دوم
۴,۰۰۰ تومان
جنگ و رمان هایش
انتشارات سروش

1073

۱۷,۰۰۰ تومان
اطاق آبی
انتشارات سروش

1070

۶,۵۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما