سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / ادبیات / واژه‌نامه و فرهنگ

کتاب های ادبیات انتشارات سروش «واژه نامه و فرهنگ»

واژه نامۀ سکزی
انتشارات سروش

1118

(فرهنگ لغات سیستانی)
۱۵,۰۰۰ تومان
فرهنگنامۀ شعری
انتشارات سروش

1117

براساس آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجری 3جلد
۷۵,۰۰۰ تومان
فرهنگ کردی- فارسی
انتشارات سروش

1113

۲۵۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ زبان فارسی
انتشارات سروش

1112

الفبایی ـ قیاسی
۱۵,۰۰۰ تومان
فرهنگ افعال فرانسه
انتشارات سروش

1097

الفبایی-قیاسی
۲۷,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار6
انتشارات سروش

13274

(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
۵۸,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار4
انتشارات سروش

12434

(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
۶۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار3
انتشارات سروش

11584

(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
۵۵,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار2
انتشارات سروش

10775

(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
۶۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار1
انتشارات سروش

1103

(6 جلد) معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
۶۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار ایرانی اسلامی4
انتشارات سروش

1590

(4 جلد) معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر امروز
۷۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار ایرانی اسلامی3
انتشارات سروش

15002

(4 جلد) معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر امروز
۶۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ آثار ایرانی اسلامی1
انتشارات سروش

1098

(4 جلد) معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر امروز
۶۰,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما