سبد خرید

کتاب های ادبیات انتشارات سروش «شعر»

نشان‌های آن بی نشان
انتشارات سروش

1069

۱,۵۰۰ تومان
گنجینة الاسرار
انتشارات سروش

1067

۲,۲۰۰ تومان
شاهنامه تک جلدی
انتشارات سروش

1066

9 جلد ویرایش سوم
۱۳۰,۰۰۰ تومان
سوگنامۀ امام
انتشارات سروش

1065

(مجموعۀ شعر شاعران معاصر)
۲۳,۰۰۰ تومان
سلام بر حیدربابا
انتشارات سروش

1064

۱۱,۵۰۰ تومان
دیوان حافظ
انتشارات سروش

1062

نفیس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دلتنگم ومی دانی(چاپ دوم)
انتشارات سروش

983

۴۰,۰۰۰ تومان
درنگ کن(چاپ اول)
انتشارات سروش

2154

۳۵,۰۰۰ تومان
درس سحر

13202

چاپ دوم
۴,۰۰۰ تومان
خورشید در خون
انتشارات سروش

1059

(دو منظومه)
۵۰۰ تومان
خلوتگاه عشق
انتشارات سروش

1055

دارالوصال در اسرار عاشورا
۶,۰۰۰ تومان
حکیم عمر خیام
انتشارات سروش

795

دیدگاه های فلسفی استاد غلامحسین دینانی
۴۰,۰۰۰ تومان
چه پکه گول
انتشارات سروش

1054

۵,۵۰۰ تومان
تنفس صبح
انتشارات سروش

3769

گزیده دو دفتر شعر «تنفس صبح» و «در کوچه آفتاب»
۱۵,۰۰۰ تومان
ابوالقاسم فردوسی
انتشارات سروش

793

دیدگاه های فلسفی استاد غلامحسین دینانی
۴۵,۰۰۰ تومان
آینه در کربلاست
انتشارات سروش

1051

گزیدۀ اشعار عاشورایی
۸,۰۰۰ تومان