سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / ادبیات / متون و نقد ادبی

کتاب های ادبیات انتشارات سروش «متون و نقد ادبی»

یک نکته از هزاران
انتشارات سروش

1574

یک نکته از هزاران
۱۰,۰۰۰ تومان
واژه در دست تعمیر!
انتشارات سروش

1675

مجموعه شعر طنز 1
۱۰,۰۰۰ تومان
نشر اکاذیب
انتشارات سروش

1684

مجموعه شعر طنز 2
۵,۰۰۰ تومان
موج و مرجان
انتشارات سروش

1095

رویکردهای نقد ادبی در جهان جدید و سرگذشت نقد ادبی در ایران
۱۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
مقابله و تصحیح منطق الطیر
انتشارات سروش

13083

۴۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
مشت در نمای درشت
انتشارات سروش

1093

معانی و بیان در ادبیات و سینما
۲۲,۰۰۰ تومان
مثنوی طریق التحقیق
انتشارات سروش

1092

۱,۱۰۰ تومان
ناموجود
گوهرهای پراکنده
انتشارات سروش

1091

(سخنان حضرت علی (ع) در نثر فارسی)
۲۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
شعر و آینه
انتشارات سروش

1089

(تئوری شعر و مکاتب شعری)
۱۵,۰۰۰ تومان
شرح معلقات سبع
انتشارات سروش

1088

۳۵,۰۰۰ تومان
درس سحر

13202

چاپ دوم
۴,۰۰۰ تومان
ناموجود
حی بن یقظان و سلامان و ابسال
انتشارات سروش
ناموجود
چوپان معاصر
انتشارات سروش

460

مجموعۀ مناجات‌های بنده
۱۶,۰۰۰ تومان
بیدل، سپهری و سبک هندی
انتشارات سروش

1085

۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
آدم باش عاشق
انتشارات سروش

709

روایت هایی امروزی از عشقی که پدر سوخته شد
۳۲,۰۰۰ تومان

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما