سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / ادبیات / متون و نقد ادبی

کتاب های ادبیات انتشارات سروش «متون و نقد ادبی»

یک نکته از هزاران
انتشارات سروش

1574

یک نکته از هزاران
۱۰,۰۰۰ تومان
واژه در دست تعمیر!
انتشارات سروش

1675

مجموعه شعر طنز 1
۱۰,۰۰۰ تومان
نشر اکاذیب
انتشارات سروش

1684

مجموعه شعر طنز 2
۵,۰۰۰ تومان
موج و مرجان
انتشارات سروش

1095

رویکردهای نقد ادبی در جهان جدید و سرگذشت نقد ادبی در ایران
۱۵,۰۰۰ تومان
مقابله و تصحیح منطق الطیر
انتشارات سروش

13083

۴۲,۰۰۰ تومان
مشت در نمای درشت
انتشارات سروش

1093

معانی و بیان در ادبیات و سینما
۲۲,۰۰۰ تومان
مثنوی طریق التحقیق
انتشارات سروش

1092

۱,۱۰۰ تومان
گوهرهای پراکنده
انتشارات سروش

1091

(سخنان حضرت علی (ع) در نثر فارسی)
۲۲,۰۰۰ تومان
کشف المحجوب چاپ سیزدهم
انتشارات سروش

858

۲۴۰,۰۰۰ تومان
شعر و آینه
انتشارات سروش

1089

(تئوری شعر و مکاتب شعری)
۱۵,۰۰۰ تومان
شرح معلقات سبع
انتشارات سروش

1088

۳۵,۰۰۰ تومان
درس سحر

13202

چاپ دوم
۴,۰۰۰ تومان
حی بن یقظان و سلامان و ابسال
انتشارات سروش
چوپان معاصر
انتشارات سروش

460

مجموعۀ مناجات‌های بنده
۱۶,۰۰۰ تومان
بیدل، سپهری و سبک هندی
انتشارات سروش

1085

۵,۰۰۰ تومان
آدم باش عاشق
انتشارات سروش

709

روایت هایی امروزی از عشقی که پدر سوخته شد
۳۲,۰۰۰ تومان