سبد خرید

کتاب های رسانه انتشارات سروش «تبلیغات»

مبانی تبلیغ
انتشارات سروش

3002

۲۵,۰۰۰ تومان
عصر تبلیغات
انتشارات سروش

3001

استفاده و سوءاستفاده از اقناع
۱۷,۵۰۰ تومان
ناموجود

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما