سبد خرید

کتاب های رسانه انتشارات سروش «کلیات»

یک جهان، چندین صدا
انتشارات سروش

3054

(۱ رای)
ارتباطات در جامعۀ امروز و فردا
۱۷,۰۰۰ تومان
منشور رسانه
انتشارات سروش

3052

اهداف، سیاستها و مسئولیتهای رسانۀ ملی از منظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
۱۱,۰۰۰ تومان
ما و مسائل فضای مجازی
انتشارات سروش

17112

۱۹,۰۰۰ تومان
گرافیک اطلاع رسان 2
انتشارات سروش

1691

بصری سازی های تعاملی اطلاعات در مطبوعات
۱۰,۰۰۰ تومان
کتاب حقایق دیجیتال؛ رسانه های همگرا
انتشارات سروش

5009

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
قواعد تعامل در رسانه های اجتماعی (چاپ اول)
انتشارات سروش

2285

کتاب «قواعد تعامل در رسانه‌های اجتماعی؛ چرا روایت برخط (آنلاین) بهترین سلاح در جریان یک بحران است؟»، شما را برای رسیدن به یک راهبرد ضدگلوله در رسانه‌های اجتماعی راهنمایی می‌کند
۱۴۰,۰۰۰ تومان
شگردهای خبرنویسی
انتشارات سروش

3047

۱۶,۰۰۰ تومان
ژورنالیسم
انتشارات سروش

3045

مفاهیم نظری و کاربردی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رمز و راز خبرنگاری کوله پشتی
انتشارات سروش
رسانه ها ومدرنیته
انتشارات سروش

790

نظریه اجتماعی رسانه ها
۵۵,۰۰۰ تومان
دستنامۀ مدیریت رسانه
انتشارات سروش

449

۳,۰۰۰ تومان
درباره ارتباطات
انتشارات سروش

834

۴۰,۰۰۰ تومان
خودآموز اصول و فنون سخنوری
انتشارات سروش
جنگ روانی
انتشارات سروش

3040

(کلامی)
۳۸,۰۰۰ تومان
تلویزیون سه بعدی
انتشارات سروش

1725

بردن تلویزیون به بعد سوم
۳۵,۰۰۰ تومان
تحقیق در رسانه‌های جمعی
انتشارات سروش

3036

۵۵,۰۰۰ تومان
تاریخ تئاتر سیاسی (دوره‌ دو‌ جلد‌‌ی)
انتشارات سروش
ایران در چهار کهکشان ارتباطی
انتشارات سروش

3032

(۱ رای)
سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، از آغاز تا امروز (3جلد)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اصول خبرنویسی
انتشارات سروش

3030

شناخت، جمع آوری، انتشار اخبار
۲۵,۰۰۰ تومان
ارتباطات و آگاهی2
انتشارات سروش

3026

جلد دوم: بازپروری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یک موج خبری
۳۲,۰۰۰ تومان
ارتباطات و آگاهی1
انتشارات سروش

3027

جلد سوم: رسانه‌ها و قدرت ملی
۲۶,۰۰۰ تومان
ارتباط کلامی
انتشارات سروش

3023

تحلیل معانی بیان
۱۰,۰۰۰ تومان
ارتباط شناسی ویرایش دوم چاپ بیستم
انتشارات سروش

708

این اثر به قصد تعریف و تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کالمیو غیرکال
۹۵,۰۰۰ تومان