سبد خرید

کتاب های رسانه انتشارات سروش «کلیات»

یک جهان، چندین صدا
انتشارات سروش

3054

ارتباطات در جامعۀ امروز و فردا
۱۷,۰۰۰ تومان
منشور رسانه
انتشارات سروش

3052

اهداف، سیاستها و مسئولیتهای رسانۀ ملی از منظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
۱۱,۰۰۰ تومان
گرافیک اطلاع رسان 2
انتشارات سروش

1691

بصری سازی های تعاملی اطلاعات در مطبوعات
۱۰,۰۰۰ تومان
کتاب حقایق دیجیتال؛ رسانه های همگرا
انتشارات سروش

5009

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
شگردهای خبرنویسی
انتشارات سروش

3047

۱۶,۰۰۰ تومان
ژورنالیسم
انتشارات سروش

3045

مفاهیم نظری و کاربردی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
رسانه ها ومدرنیته
انتشارات سروش

790

نظریه اجتماعی رسانه ها
۵۵,۰۰۰ تومان
رسانه ها و مدرنیته
انتشارات سروش

3043

نظریۀ اجتماعی رسانه ها
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
رسانه در حرکت
انتشارات سروش

14292

۱۵,۰۰۰ تومان
دستنامۀ مدیریت رسانه
انتشارات سروش

449

۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
درباره ارتباطات
انتشارات سروش

834

۴۰,۰۰۰ تومان
جنگ روانی
انتشارات سروش

3040

(کلامی)
۳۸,۰۰۰ تومان
تلویزیون سه بعدی
انتشارات سروش

1725

بردن تلویزیون به بعد سوم
۳۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
تلویزیون در جهان
انتشارات سروش

12103

۲۲,۰۰۰ تومان
ایران در چهار کهکشان ارتباطی
انتشارات سروش

3032

سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، از آغاز تا امروز (3جلد)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اصول خبرنویسی
انتشارات سروش

3030

شناخت، جمع آوری، انتشار اخبار
۲۵,۰۰۰ تومان
ارتباطات و آگاهی3
انتشارات سروش

3025

جلد اول: مفاهیم، مبانی و روش‌ها
۱۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
ارتباطات و آگاهی2
انتشارات سروش

3026

جلد دوم: بازپروری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یک موج خبری
۳۲,۰۰۰ تومان
ارتباطات و آگاهی1
انتشارات سروش

3027

جلد سوم: رسانه‌ها و قدرت ملی
۲۶,۰۰۰ تومان
ارتباط کلامی
انتشارات سروش

3023

تحلیل معانی بیان
۱۰,۰۰۰ تومان
ارتباط شناسی ویرایش دوم چاپ بیستم
انتشارات سروش

708

این اثر به قصد تعریف و تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کالمیو غیرکال
۹۵,۰۰۰ تومان
ارتباط شناسی
انتشارات سروش

41215

ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی )
۲۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما