سبد خرید
» کتاب‌ها » رسانه » کلیات

کتاب های رسانه انتشارات سروش «کلیات»

یک جهان، چندین صدا
انتشارات سروش

3054

ارتباطات در جامعۀ امروز و فردا
۱۷,۰۰۰ تومان
منشور رسانه
انتشارات سروش

3052

اهداف، سیاستها و مسئولیتهای رسانۀ ملی از منظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
۱۱,۰۰۰ تومان
گرافیک اطلاع رسان 2
انتشارات سروش

1691

بصری سازی های تعاملی اطلاعات در مطبوعات
۱۰,۰۰۰ تومان
شگردهای خبرنویسی
انتشارات سروش

3047

۱۶,۰۰۰ تومان
جنگ روانی
انتشارات سروش

3040

(کلامی)
۳۸,۰۰۰ تومان
ایران در چهار کهکشان ارتباطی
انتشارات سروش

3032

سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، از آغاز تا امروز (3جلد)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اصول خبرنویسی
انتشارات سروش

3030

شناخت، جمع آوری، انتشار اخبار
۲۵,۰۰۰ تومان
ارتباطات و آگاهی3
انتشارات سروش

3025

جلد اول: مفاهیم، مبانی و روش‌ها
۱۲,۰۰۰ تومان
ارتباطات و آگاهی2
انتشارات سروش

3026

جلد دوم: بازپروری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یک موج خبری
۳۲,۰۰۰ تومان
ارتباطات و آگاهی1
انتشارات سروش

3027

جلد سوم: رسانه‌ها و قدرت ملی
۲۶,۰۰۰ تومان
ارتباط شناسی
انتشارات سروش

41215

ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی )
۲۰,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما