سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / رسانه / واژه نامه و فرهنگ

کتاب های رسانه انتشارات سروش «واژه نامه و فرهنگ»

نویسندگی برای مطبوعات و رسانه‌های الکترونیک
انتشارات سروش
ژورنالیسم
انتشارات سروش

3045

مفاهیم نظری و کاربردی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
تحلیل پیام های رسانه ای
انتشارات سروش

3037

کاربرد تحلیل محتوای کمّی در تحقیق
۲۷,۰۰۰ تومان
اصول کاربردی خبرنگاری
انتشارات سروش

3031

۱۰,۰۰۰ تومان