سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / رسانه / رادیو و تلویزیون

کتاب های رسانه انتشارات سروش «رادیو و تلویزیون»

مصاحبۀ رادیویی
انتشارات سروش

3017

۳,۵۰۰ تومان
فن برنامه سازی تلویزیونی
انتشارات سروش

3061

۵۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
راهنمای اخبار تلویزیون
انتشارات سروش

3012

۷,۰۰۰ تومان
ناموجود
رادیو-تلویزیون؛خدمت عمومی
انتشارات سروش

3011

چالش قرن بیست و یکم
۲۲,۰۰۰ تومان
رادیو، رسانه رویا پرداز
انتشارات سروش

1634

رادیو، رسانه رویا پرداز؛ نگاهی به کارکردهای رسانه رادیو
۳,۵۰۰ تومان
خبرنگاری بحران
انتشارات سروش

810

۴۵,۰۰۰ تومان
چگونه گزارش خبری تلویزیونی بسازیم؟
انتشارات سروش
ناموجود
تلویزیون و گسترۀ عمومی
انتشارات سروش

3005

جامعۀ مدنی و رسانه‌های گروهی
۲۰,۰۰۰ تومان
تلویزیون سه بعدی
انتشارات سروش

1725

بردن تلویزیون به بعد سوم
۳۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
تله فیلم
انتشارات سروش

749

تعریف مشخصه وکارکردهای دررسانه ملی
۳۶,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما