سبد خرید
» کتاب‌ها » رسانه » رادیو و تلویزیون

کتاب های رسانه انتشارات سروش «رادیو و تلویزیون»

مصاحبۀ رادیویی
انتشارات سروش

3017

۳,۵۰۰ تومان
رادیو-تلویزیون؛خدمت عمومی
انتشارات سروش

3011

چالش قرن بیست و یکم
۲۲,۰۰۰ تومان
رادیو، رسانه رویا پرداز
انتشارات سروش

1634

رادیو، رسانه رویا پرداز؛ نگاهی به کارکردهای رسانه رادیو
۳,۵۰۰ تومان
تلویزیون و گسترۀ عمومی
انتشارات سروش

3005

جامعۀ مدنی و رسانه‌های گروهی
۲۰,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما