سبد خرید

کتاب های رسانه انتشارات سروش «حقوق»

قوّۀ قاهره
انتشارات سروش

3004

مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، تعلیمات و آرای دیوان داوری، ...
۱,۵۰۰ تومان
قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران
انتشارات سروش

456

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
برابری و آزادی ارتباطی
انتشارات سروش

1682

معرفی اندیشۀ جدید «حقوق ارتباطی»
۱۷,۰۰۰ تومان