سبد خرید

کتاب های دین و اندیشه انتشارات سروش «کلیات»

همگام با حسین (ع)
انتشارات سروش

2095

۲۲,۰۰۰ تومان
مهدی (عج)، ده انقلاب در یک انقلاب
انتشارات سروش

2094

مجموعه مباحث «طرحی برای فردا »
۸,۰۰۰ تومان
مقدمه ای برمطالعات علم و تکنولوژی
انتشارات سروش

2092

علم شناسی 2
۱۷,۰۰۰ تومان
مبانی فهم کلام خدا
انتشارات سروش

2090

۲۳,۰۰۰ تومان
فلسفۀ تکنولوژی چیست؟
انتشارات سروش

2089

علم شناسی 1
۱۳,۰۰۰ تومان
علی(ع) و شهر بی آرمان
انتشارات سروش

2087

مجموعه مباحث «طرحی برای فردا»
۵,۵۰۰ تومان
سیرۀ معصومان(ع) 1
انتشارات سروش

2073

5 جلد
۲۲,۰۰۰ تومان
سیرۀ رسول الله
انتشارات سروش

2079

از آغاز تا هجرت
۳,۵۰۰ تومان
راز متن
انتشارات سروش

2072

هرمنوتیک،قرائت پذیری متن و منطق فهم دین
۷,۵۰۰ تومان
حسین(ع)، عقل سرخ
انتشارات سروش

2069

مجموعه مباحث "طرحی برای فردا"
۸,۰۰۰ تومان
چراغ هدایت
انتشارات سروش

2068

۱۶,۰۰۰ تومان
اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای
انتشارات سروش

2061

مجموعه مقالات همایش خرداد ماه 1390، بیروت ـ لبنان
۱۸,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ،محله عباس آباد، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش چهارراه شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما