سبد خرید

کتاب های دین و اندیشه انتشارات سروش «کلیات»

همگام با حسین (ع)
انتشارات سروش

2095

۲۲,۰۰۰ تومان
مهدی(ع) کیست؟
انتشارات سروش

12665

۲۰,۰۰۰ تومان
مهدی (عج)، ده انقلاب در یک انقلاب
انتشارات سروش

2094

مجموعه مباحث «طرحی برای فردا »
۸,۰۰۰ تومان
مقدمه ای برمطالعات علم و تکنولوژی
انتشارات سروش

2092

علم شناسی 2
۱۷,۰۰۰ تومان
مبانی فهم کلام خدا
انتشارات سروش

2090

۲۳,۰۰۰ تومان
فلسفۀ تکنولوژی چیست؟
انتشارات سروش

2089

علم شناسی 1
۱۳,۰۰۰ تومان
علی(ع) و شهر بی آرمان
انتشارات سروش

2087

مجموعه مباحث «طرحی برای فردا»
۵,۵۰۰ تومان
سیرۀ معصومان(ع) 2
انتشارات سروش

6694

جلد 2
۱۰,۰۰۰ تومان
سیرۀ معصومان(ع) 1
انتشارات سروش

2073

5 جلد
۲۲,۰۰۰ تومان
سیرۀ رسول الله
انتشارات سروش

2079

از آغاز تا هجرت
۳,۵۰۰ تومان
ناموجود
راز متن
انتشارات سروش

2072

هرمنوتیک،قرائت پذیری متن و منطق فهم دین
۷,۵۰۰ تومان
خدا و فیزیک مدرن

16572

چاپ دومکتاب حاضر مسائل فلسفی گوناگونی را به بحث می­‌کشد و دربارة علوم طبیعی و مسائل پیوسته به آن صحبت می­‌کند. نویسنده می­‌کوشد تا دیدگاه­‌های محصول فیزیک جدید را برای درک ماهیت باورهای دیرینی که تاکن
۱۲,۰۰۰ تومان
خاتم عشق
انتشارات سروش

1525

چاپ اولدوران نوزایی اندیشه در غرب عصر شکوفایی فرهنگ و تمدن آن دیار ‌است. با ورود غربیان به سرزمین‌های دیگر، از جمله مشرق زمین، گروهی از اندیشمندان به شناخت فرهنگ شرقیان همت گماشتند. دستاورد این کوشش د
۸۰,۰۰۰ تومان
حسین(ع)، عقل سرخ
انتشارات سروش

2069

مجموعه مباحث "طرحی برای فردا"
۸,۰۰۰ تومان
چراغ هدایت
انتشارات سروش

2068

۱۶,۰۰۰ تومان
جلوه ای از نور
انتشارات سروش

1585

روایاتی از اخلاقیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران
۵,۰۰۰ تومان
تکنولوژی رها

15603

غرب شناسی1
۱۸,۰۰۰ تومان
بیان تصویری دین در رسانه
انتشارات سروش
چاپ اول
۱۴,۰۰۰ تومان
اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای
انتشارات سروش

2061

مجموعه مقالات همایش خرداد ماه 1390، بیروت ـ لبنان
۱۸,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما