سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / علوم و فنون / واژه نامه و فرهنگ

کتاب های علوم و فنون انتشارات سروش «واژه نامه و فرهنگ»

واژه نامۀ جامع مهندسی برق
انتشارات سروش

5010

انگلیسی فارسی/فارسی انگلیسی
۳۰,۰۰۰ تومان

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما