سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «اقتصاد»

نظریۀ ارزش
انتشارات سروش

4006

تحلیل ریاضی تعادل اقتصادی
۳,۵۰۰ تومان
مدیریت مالی در تئوری و عمل ج2
انتشارات سروش

4005

(2جلد)
۲۰,۰۰۰ تومان
کوچک زیباست
انتشارات سروش

4004

(اقتصاد با ابعاد انسانی)
۳۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد کلان
انتشارات سروش

4002

۳۸,۰۰۰ تومان
افق نویدبخش
انتشارات سروش

390

مجموعه هشت سال سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباره اقتصاد مقاومتی
۳۶,۰۰۰ تومان