سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «تاریخ و جغرافیا»

سیدعلی محمد شیرازی(باب)چاپ اول
انتشارات سروش

https://www.soroushpub.com/fa/creators/sinafrozesh-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4

۱۲۵,۰۰۰ تومان
جستارهایی در حیات فرهنگی ایرانیان
انتشارات سروش
تجارب الامم1
انتشارات سروش

4013

(فارسی / 2جلد)
آزمون های مردمان
۱۲,۰۰۰ تومان
تاریخنامۀ طبری
انتشارات سروش

4011

(دورۀ 5 جلدی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره پادشاهان مملوکی
انتشارات سروش
تا فراموش نشوی
انتشارات سروش

4012

خاطرات رانده شدگان سرزمین فلسطین
۱۱,۰۰۰ تومان
بررسی وضعیت اسرای ایرانی در اردوگاه های عراق
انتشارات سروش

458

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
آذربایجان شرقی
انتشارات سروش

4008

۲۰,۰۰۰ تومان