سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «تاریخ و جغرافیا»

فلسفه تاریخ
انتشارات سروش

753

۲۸,۰۰۰ تومان
عصر زرین فرهنگ ایران(چاپ هفتم)
انتشارات سروش

1539

عصر زرین فرهنگ ایران(چاپ هفتم)سال1401_قیمت110000تومان_ترجمه:مسعودرجب نیا_چاپ اول تاهفتم16500نسخه_انتشارت سروش
۱۱۰,۰۰۰ تومان
سیدعلی محمد شیرازی(باب)چاپ اول
انتشارات سروش

https://www.soroushpub.com/fa/creators/sinafrozesh-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4

۱۲۵,۰۰۰ تومان
سرگذشت قرن بیستم
انتشارات سروش

7893

۲۲,۰۰۰ تومان
روزشمار جنگ تحمیلی
انتشارات سروش

4018

۱۲,۰۰۰ تومان
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران چهل سالگی
انتشارات سروش
جستارهایی در حیات فرهنگی ایرانیان
انتشارات سروش
تجارب الامم1
انتشارات سروش

4013

(فارسی / 2جلد)
آزمون های مردمان
۱۲,۰۰۰ تومان
تاریخنامۀ طبری
انتشارات سروش

4011

(دورۀ 5 جلدی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
تاریخ فلسفه جلد یکم(چاپ یازدهم)
انتشارات سروش
تا فراموش نشوی
انتشارات سروش

4012

خاطرات رانده شدگان سرزمین فلسطین
۱۱,۰۰۰ تومان
بررسی وضعیت اسرای ایرانی در اردوگاه های عراق
انتشارات سروش

458

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
اصلاحات و فروپاشی
انتشارات سروش

10318

۹,۰۰۰ تومان
آذربایجان شرقی
انتشارات سروش

4008

۲۰,۰۰۰ تومان