سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «روش شناسی»

درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی چاپ اول
انتشارات سروش

874

پژوهشی اجتماعی در عصر ذیجیتال
۱۱۲,۰۰۰ تومان

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما