سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «سیاست»

نبرد نابرابر
انتشارات سروش

4072

روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی
۱۷,۰۰۰ تومان
مناظره
انتشارات سروش

4070

متن مناظره‌های انتخاباتی سال 1392
۱۸,۰۰۰ تومان
روسیه در عصر رویارویی محدود
انتشارات سروش

4062

پوتین و ظهور روسیه
۳۴,۰۰۰ تومان
رفتار انتخاباتی در ایران
انتشارات سروش

4061

الگوها و نظریه ها
۲۵,۰۰۰ تومان
خانۀ عنکبوت
انتشارات سروش

4059

(فروپاشی موضع امنیتی اسرائیل)
۱۶,۰۰۰ تومان
جنبش عدمِ تعهد
انتشارات سروش

4058

۴۹,۰۰۰ تومان
تروریسم
انتشارات سروش

4055

ریشه‌یابی تروریسم و اهداف آمریکا از لشکرکشی به جهان اسلام
۳,۵۰۰ تومان
پوست اندازی
انتشارات سروش

4053

پروندۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران: خرداد 1388
۳۵,۰۰۰ تومان
بدون هراس
انتشارات سروش
نگاهی به رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات هسته‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان
از سیاست تا فرهنگ
انتشارات سروش

4050

سیاست‌های فرهنگی دولت در ایران
(1304-1320)
۲۱,۵۰۰ تومان
آناتومی قدرت
انتشارات سروش

4048

۹,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ،محله عباس آباد، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش چهارراه شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما