سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «سیاست»

نبرد نابرابر
انتشارات سروش

4072

روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی
۱۷۰,۰۰۰ ریال
مناظره
انتشارات سروش

4070

متن مناظره‌های انتخاباتی سال 1392
۱۸۰,۰۰۰ ریال
روسیه در عصر رویارویی محدود
انتشارات سروش

4062

پوتین و ظهور روسیه
۳۴۰,۰۰۰ ریال
رفتار انتخاباتی در ایران
انتشارات سروش

4061

الگوها و نظریه ها
۲۵۰,۰۰۰ ریال
خانۀ عنکبوت
انتشارات سروش

4059

(فروپاشی موضع امنیتی اسرائیل)
۱۶۰,۰۰۰ ریال
جنبش عدمِ تعهد
انتشارات سروش

4058

۴۹۰,۰۰۰ ریال
تروریسم
انتشارات سروش

4055

ریشه‌یابی تروریسم و اهداف آمریکا از لشکرکشی به جهان اسلام
۳۵,۰۰۰ ریال
پوست اندازی
انتشارات سروش

4053

پروندۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران: خرداد 1388
۳۵۰,۰۰۰ ریال
بدون هراس
انتشارات سروش
نگاهی به رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات هسته‌ای
۵۰۰,۰۰۰ ریال
از سیاست تا فرهنگ
انتشارات سروش

4050

سیاست‌های فرهنگی دولت در ایران
(1304-1320)
۲۱۵,۰۰۰ ریال
آناتومی قدرت
انتشارات سروش

4048

۹۰,۰۰۰ ریال
نشانی: تهران ،محله عباس آباد، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش چهارراه شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما