سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «سیاست»

نظریه انتقادی
انتشارات سروش

15542

نظریه انتقادی از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن: مجموعه مقالات
۶,۰۰۰ تومان
نخبگان سایه
انتشارات سروش

15633

نخبگان سایه (چگونه اربابان قدرت در جهان امروز دمکراسی، دولت و بازار آزاد را به نابودی می کشانند)
۳۹,۰۰۰ تومان
نبرد نابرابر
انتشارات سروش

4072

روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی
۱۷,۰۰۰ تومان
مناظره
انتشارات سروش

4070

متن مناظره‌های انتخاباتی سال 1392
۱۸,۰۰۰ تومان
شبکه فریب
انتشارات سروش

15623

نخبگان سایه (چگونه اربابان قدرت در جهان امروز دمکراسی، دولت و بازار آزاد را به نابودی می کشانند)
۶۰,۰۰۰ تومان
روسیه در عصر رویارویی محدود
انتشارات سروش

4062

پوتین و ظهور روسیه
۳۴,۰۰۰ تومان
رفتار انتخاباتی در ایران
انتشارات سروش

4061

الگوها و نظریه ها
۲۵,۰۰۰ تومان
رسانه های اروپایی
انتشارات سروش

16362

ساختارها، سیاست ها و هویت
۱۸,۰۰۰ تومان
درس های دیپلماسی
انتشارات سروش

15653

۴۵,۰۰۰ تومان
خانۀ عنکبوت
انتشارات سروش

4059

(فروپاشی موضع امنیتی اسرائیل)
۱۶,۰۰۰ تومان
جنبش عدمِ تعهد
انتشارات سروش

4058

۴۹,۰۰۰ تومان
تروریسم
انتشارات سروش

4055

ریشه‌یابی تروریسم و اهداف آمریکا از لشکرکشی به جهان اسلام
۳,۵۰۰ تومان
پوست اندازی
انتشارات سروش

4053

پروندۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران: خرداد 1388
۳۵,۰۰۰ تومان
بدون هراس
انتشارات سروش
نگاهی به رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات هسته‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان
از سیاست تا فرهنگ
انتشارات سروش

4050

سیاست‌های فرهنگی دولت در ایران
(1304-1320)
۲۱,۵۰۰ تومان
آناتومی قدرت
انتشارات سروش

4048

۹,۰۰۰ تومان
آموزش گام به گام روش‌های تحلیل سیاسی
انتشارات سروش
ناموجود
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما