سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / علوم اجتماعی / روانشناسی و علوم تربیتی

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «روانشناسی و علوم تربیتی»

کاربرد روان‌شناسی در آموزشگاه
انتشارات سروش

4037

(روان‌شناسی آموزشگاهی)
۲۶,۰۰۰ تومان
ضربان فکر
انتشارات سروش

797

چگونه کم خطا استدلال کنیم
۵۰,۰۰۰ تومان
جوان وبحران هویت
انتشارات سروش

765

۲۷,۰۰۰ تومان
جوان و نیروی چهارم زندگی
انتشارات سروش

4036

(ارادۀ خودساز شخصیت)
۱۱,۰۰۰ تومان
جوان و بحران هویت
انتشارات سروش

4035

۹,۵۰۰ تومان
ناموجود
تفکر برتر
انتشارات سروش

4034

رویکردی فلسفی، دینی و روان شناختی به تفکر و کارکردهای آن در زندگی
۳۰,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما