سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / علوم اجتماعی / روانشناسی و علوم تربیتی

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «روانشناسی و علوم تربیتی»

کاربرد روان‌شناسی در آموزشگاه
انتشارات سروش

4037

(روان‌شناسی آموزشگاهی)
۲۶,۰۰۰ تومان
جوان و نیروی چهارم زندگی
انتشارات سروش

4036

(ارادۀ خودساز شخصیت)
۱۱,۰۰۰ تومان
جوان و بحران هویت
انتشارات سروش

4035

۹,۵۰۰ تومان
ناموجود
تفکر برتر
انتشارات سروش

4034

رویکردی فلسفی، دینی و روان شناختی به تفکر و کارکردهای آن در زندگی
۳۰,۰۰۰ تومان
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما