سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «جامعه شناسی»

نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی
انتشارات سروش

4031

از پارسُنز تا هابرماس
۲۲,۰۰۰ تومان
نظریه‌های جامعه‌شناسی
انتشارات سروش

8968

۲۵,۰۰۰ تومان
مهارت هایی برای جهان در حال تغییر(چاپ اول)
انتشارات سروش
مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
انتشارات سروش

4029

(با تجدید نظر و اضافات)
۱۸,۰۰۰ تومان
فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی
انتشارات سروش
عصرهوش مصنوعی وآینده انسان(چاپ اول)
انتشارات سروش
انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2474

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)سال1402-قیمت200000تومان-ترجمه مریم براتی -تیراژ100نسخه-انتشارات سروش
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان
انتشارات سروش

4025

(از فارابی تا ابن خلدون)
۱۵,۵۰۰ تومان