سبد خرید
انتشارات سروش / پدید آورندگان / علیرضا پیروزمند

علیرضا پیروزمند

حجتالاسلام علی رضا پیروزمند متولد سال 1344 است که از محضر بزرگانی چون آیتالله العظمی تبریزی در فقه و آیتالله العظمی وحید خراسانی در اصول، بهره برده است. وی در باب اندیشه سیاسی دارای تأملاتی است که برخی از آنها در کتاب «نظام معقول» چاپ و منتشر شده است. ایشان عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی بوده و مسئول گروه اصول فقه احکامِِ حکومتی در فرهنگستان است. از سال 1376 تا 1382 بهعنوان کارشناس مسائل علمی با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری داشته و از سال 1382 تاکنون با دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی همکاری میکند.

تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۵

آثار علیرضا پیروز مند