سبد خرید
انتشارات سروش / پدید آورندگان / محمد حسین امیر اردوش

محمد حسین امیر اردوش

دکتر محمدحسین امیر اردوش، استاد تاریخ اسلام است که هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی و مشاور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. وی تا کنون دو تالیف با عناوین "تاملی بر مساله وحدت اسلامی از دیرباز تا کنون " و " وحدت اسلامی، بیداری اسلامی" در موضوع تقریب به چاپ رسانده است.

تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۵۳

ترجمه محمد حسین امیر اردوش