سبد خرید

مرجان ثابتی

رسانه جدید

(تصویرگر)                        

کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۰:۴۳

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما