سبد خرید
انتشارات سروش / پدید آورندگان / اسماعیل پور مطلق

ابو القاسم اسماعیل پور مطلق

 
 
 
 
دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، م۱۳۳۳، اسطوره‌شناس و استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس پژوهشکدۀ زبان‌شناسی کتیبه‌ها و متون میراث فرهنگی کشور، استاد دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای و نیز استاد دانشگاه دولتی مسکو بوده ‌است. ایشان عضو پیوستۀ انجمن انسان‌شناسی ایران، ایران‌شناسی اروپا (SIE)، انجمن بین‌المللی مطالعات مانوی (IAMS) نیز است. کتاب انگلیسی او با عنوان Manichaean Gnosis and Creation Myth در سال ۲۰۰۵ در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به چاپ رسیده است. او همچنین آثاری از اساطیر جهان را به پارسی برگردانده است.
کتاب حاضر در 10 گفتار نگاشته شده است. در گام نخست به تعریف اسطوره‌شناسی و مفاهیم آن و در فصل‌های بعدی به معرفی اسطوره‌شناسی هندوایرانی در دوره‌های مختلف پرداخته شده و مصادیقی از اسطوره‌ها در دوره‌های گوناگون برشمرده و توضیح داده است.
 

تاریخ بروزرسانی : ۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۸

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

اسطوره بیان نمادین چاپ ششم
انتشارات سروش

717

این کتاب مجموعۀ مقالات تحقیقی است که از سه دیدگاه معانی رمز و اسطوره را بررسی می‌کنند: نخست دیدگاه روان‌کاوی است؛ با آثاری از رنه لافورگ، رنه آلندی، کارل گوستاو یونگ، دان اسپربر و ژرژ بالاندیه.
دیدگا