سبد خرید

ندا نوروزی

ندا نوروزی

ساکن تهران است و از سال 88  شعر راشروع کرده
از سال 90 پا به کنگره ها و جشنواره ها گذاشته تعدادی از مقام های کشوری  ش عبارت اند از ؛

شمیم رضا. شهرداری تهران
دو دوره  جشنواره سوره مهر. کرمان و زنجان
دودوره کنگره هفتادو دوخط اشک.  اصفهان
آیه های جهاد.  زنجان
سوختگان وصل. تهران
رقص شمشیر جاهلی کرج
شهید اندرزگو. تهران
زنان عاشورایی مشهد
ریحانه  قزوین
ریحانه النبی عسلویه
ام البنین تهران
دروازه قافله عشق کنگاور
شعر رضوی رفسنجان
یاران محراب تهران
شعر فاطمی تهران
کانون منظومه تهران
حلقه ریان تهران
جهادگران تهران
کنگره ادبی سوره


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۱۷

آثار ندا نوروزی