سبد خرید
انتشارات سروش / پدید آورندگان / امیر تیمور رفیعی

امیر تیمور رفیعی

امیرتیمور رفیعی

فرزند اکبر

متولد تهران به تاریخ سوم اسفندماه ۱۳۳۹

دوران تحصیل را در مدارس تهران تا دیپلم گذراندم( تاریخ اخذ دیپلم خرداد ۱۳۵۸)

کارشناس ارشد دبیری تاریخ از دانشگاه یزد از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶

کارشناس ارشد تاریخ لز دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰

دکترا د  رشته تاریخ دانشگاه ازاد خسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

استاد مدعو دانشگاه‌های ازاد تهران واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد الیگودرز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار... 

نویسنده جلد اول کتاب تیموریان به نان ظهور تیمور و فتح سراسری ایران ۱۳۹۰ انتشارات ابتکار دانش قم

سردبیر و مدیر مسئول مجله تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی واحد محلات ل ۱۳۸۵ تاکنون ادامه دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد محلات از خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵

ترجمه کتاب نوگرایی در ایران انتشاراتی اراک ۱۳۹۶

انتشارت کتاب از مغولان تا تیموریان ۱۳۹۴ انتشارات باران کرج

استاد راهنما و مشاور بیش از ۱۲۰ پایان نامه ارشد و رساله دکترا در رشته تاریخ

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۲۴

آثار امیر تیمور رفیعی