سبد خرید

سینا فروزش

سینا فروزش دکترای تخصصی تارخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه علوم تحقیقات
 
1-رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
 
2-صاحب نظر در مسائل فرهنگی و امور انتشاراتی (شورای بررسی کتاب ) سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی (93-96)
 
3-معاون دانشکده علوم انسانی و اجتماعی(93-96)
 
4-عضو کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی(93-96)
 
5-عضو هیات علمی ششمین همایش تاریخ مجلس(93-96)
 
6-عضو شورای فرهنگی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی(93-96)
 
7-رئیس شورای فرهنگی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی(96-تاکنون)
 
8-رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی(96-تاکنون)
 
9-عضو شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات 97
 
10-دبیر تخصصی ابعاد تاریخی ظرفیت، کارنامه و کارآمدی انقلاب اسلامی
 
11-رئیس کمیته جذب، ارتقا و ترفیع سالیانه دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی(96-تاکنون)

تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۵۴

آثار سینا فروزش

سیدعلی محمد شیرازی(باب)چاپ اول
انتشارات سروش

https://www.soroushpub.com/fa/creators/sinafrozesh-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4