سبد خرید
انتشارات سروش / پدید آورندگان / دکترمهوش واحددوست

دکتر مهوش واحددوست

دکتر مهوش واحددوست

عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

ایشان متولد ارومیه 1335 می باشد. وی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه و دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی است.
زمینه مطالعات: ادبیات حماسی, غنایی, نقد ادبی, نگارش و ویرایش, ادبیات تطبیقی, اسطوره شناسی.
کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه علامه طباطبایی(مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی)؛1356
کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه علامه طباطبایی؛ 1358-1356
دکترا: رشته زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه تهران؛ 1374 –1369

تألیفات و ترجمه
کتاب های چاپ شده

1- شیوه های نگارش فارسی، جهاد دانشگاهی ارومیه، 1368.

2-
شیوه های خواندن, نگارش و ویرایش؛ انتشارات جهاد دانشگاه ارومیه , پائیز سال1380

3-
نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی؛ انتشارات سروش, سال 1379

4-
رویکردهای علمی به اسطوره شناسی؛ انتشارات سروش, سال 1381تاریخ بروزرسانی : ۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۱۱

رویکردهای علمی به اسطوره شناسی
انتشارات سروش

741

اسطوره روایتی افسانه‌ای است که غالباً منشأ عامیانه دارد و از موجوداتی سخن می‌گوید که قوای طبیعت و وجوه مختلف نبوغ و شرایط حیات انسانی را به صورتی نمادین در خود نشان می‌دهند و توسعاً نمایش وقایع یا شخص