سبد خرید

فرهنگ و رسانه

متروپل، پلی به گذشته و چشم‌انداز آینده در شمارۀ جدید ماهنامۀ...
به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش؛ 1713 شماره از ... ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
سینما انقلاب، هزار راه نرفته در شمارۀ جدید ماهنامۀ سروش
​به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش، 1697 شماره از... ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
درخشش "خورشید" ایرانی در ونیز
به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش، "خورشید" برای ... ۸ مهر ۱۳۹۹
سروش با "ناخدا خورشید" منتشر شد
به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش، 1693 شماره از ... ۶ مهر ۱۳۹۹
Loading