سبد خرید
انتشارات سروش / تازه‌ها

تازه ها

زمامداری توحش چاپ اول
انتشارات سروش

875

چگونه شبه دولت امنیت ملی آمریکا به روی کار آمدن القاعده داعش ودونالد ترامپ کمک کرد
۱۱۰,۰۰۰ تومان
درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی چاپ اول
انتشارات سروش

874

پژوهشی اجتماعی در عصر ذیجیتال
۱۱۲,۰۰۰ تومان
گاو از بزرگان است!
انتشارات سروش

861

۳۵,۰۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۱۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما