سبد خرید
انتشارات سروش / تازه‌ها

تازه ها

جامعه‌شناسی هنر اسلامی(چاپ اول)
انتشارات سروش
انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2474

انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)سال1402-قیمت200000تومان-ترجمه مریم براتی -تیراژ100نسخه-انتشارات سروش
۲۰۰,۰۰۰ تومان
,شیوۀ طراحی 2(چاپ نهم)
انتشارات سروش

2346

ویژۀ هنرجویان رشتۀ گرافیک (2جلد)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
سروش کودکان شماره371
انتشارات سروش

2449

۴۰,۰۰۰ تومان
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۷ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »