سبد خرید
10 عنوان کتاب سروش تجدیدچاپ شد

تجدیدچاپ‌های انتشارات سروش در هفتۀ آخر سال جاری

کتاب‌های تجدیدچاپی انتشارات سروش
آخرین تجدیدچاپی‌های انتشارات سروش، کتاب‌های: «استعمار و علم؛ تأثیرات و تعاملات اجتماعی»، «کشف‌المحجوب»، «تاریخ فلسفه (یونان و روم)»، «مقدمه بر تئاتر»، «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده»، «گام‌های گمشده»، «کوچک زیباست»، «فلسفۀ علم»، «رسالۀ محبت»، «الشواهد الربوبیه»، که در آخرین هفتۀ سال جاری منتشر و روانۀ بازار نشر شد.

 

آخرین تجدیدچاپی‌های انتشارات سروش، کتاب‌های: «استعمار و علم؛ تأثیرات و تعاملات اجتماعی»، «کشف‌المحجوب»، «تاریخ فلسفه (یونان و رم)»، «مقدمه بر تئاتر»، «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده»، «گام‌های گمشده»، «کوچک زیباست»، «فلسفة علم»، «رسالة محبت»، «الشواهد الربوبیه»، که در آخرین هفتۀ سال جاری منتشر و روانۀ بازار نشر شد.

 

به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش؛

چاپ دوم کتاب "استعمار و علم؛ تأثیرات و تعاملات اجتماعی" تألیف جورج اِن. ولاهاکیس و دیگران زیر نظر مارک اِی. لارجنت با ترجمۀ مهدی کفائی و دیگران از سوی انتشارات سروش مجدداً منتشر و روانه بازار نشر شد. کتاب استعمار و علم؛ تأثیرات و تعاملات اجتماعی، نقش علم و تحولات آن را در مستعمرات و کشورهای استعمارگر طی دویست سال گذشته می‌کاود و دامنۀ بررسی خود را در هشت فصل به انگلیس، فرانسه، روسیه، عثمانی، پرتغال، چین، حوزۀ بالکان و آمریکا می‌گسترد. هر چند این بررسی توزیع جغرافیایی گسترده‌ای دارد، اما در بین آن‌ها می‌توان وقایع، اهداف و الگوهای مشابهی از رابطۀ استعمار و علم یافت. این کتاب مملو است از شواهد تاریخی که روابط مستقیم و غیرمستقیم استعمار و علم را نشان می‌دهد. برخی وقایع علمی مشخص، اگر تحت تأثیر استعمار نبودند، می‌توانستند طور دیگری رخ دهند یا اصلا رخ ندهند. از دیگر سو، علم یک عامل مهم در رخداد یا چگونگی رخداد وقایع خاص اجتماعی و سیاسی در تاریخ مستعمرات و استعمارگران است. کتاب نشان می‌دهد فهم تحولات علم و روابط استعماری در حالت کلی به هم وابستگی دارند.

بی‌شک پیوست‌های اضافه شده به کتاب، جذاب‌ترین قسمت برای ایرانیان است. این قسمت به انقلاب آموزشی و توسعۀ مدل آمریکایی آموزش عالی در زمان پهلوی دوم می‌پردازد و تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) و پردیس اصفهان آن (صنعتی اصفهان) را به عنوان یک گام مهم و تعیین کننده در این فرایند تبیین می‌کند. توسعه، علم، فناوری و نظام آموزشی در یک شبکۀ پیچیده و بعضاً پیش‌بینی ناپذیر برای طرفین، نقش مهمی در اجرای برنامۀ سیاسی سلطه جویانۀ ایالات متحده در جنگ سرد در ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان داشته است. از آنجا که تغییرات در علم و نهادهای علمی بر روند آینده تأثیر می‌گذارند، آگاهی از این بخش نسبتاً مغفول تاریخ برای تصمیمات خرد و کلان امروز در این حوزه لازم می‌نماید.

چاپ دوم  کتاب "استعمار و علم" در 500 صفحۀ وزیری و با قیمت 60.000 تومان از سوی انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفت.

 

چاپ دوازدهم کتاب "کشف‌المحجوب" تألیف ابوالحسن علی‌بن‌عثمان هجویری با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی از سوی انتشارات سروش مجدداً منتشر و روانه بازار نشر شد. کشف‌المحجوب در ادب فارسی نام دو کتاب مهم و مشهور است که یکی نوشتة ابویعقوب سجستانی است و دیگری (همین کتاب) نوشتة ابوعثمان هجویری. کشف‌المحجوب هجویری تألیفی به فارسی و در عرفان است. هجویری ( ؟ ـ 470ق.) این اثر را در پاسخ به پرسش‌های دوستی دربارة طریقت تصوّف و کیفیت مقامات و معاملات آن نوشته است. تأثیر کتاب‌هایی چون اللمع و رسالة قشیریه و طبقات سُلَمی در این کتاب نشان می‌دهد هجویری آن آثـار را دیده بوده است و گویا می‌خواسته است که دایره‌المعارفی از معارف صوفیه تدوین کند. بعضی این کتاب را قدیمی‌ترین اثر منظّم و مضبوط در اصول تصوّف می‌دانند. سرگذشت شماری از مشایخ، معرفی فرقه‌های صوفیه و آداب ایشان، مباحث سماع و بیان چندی از اصطلاحات عرفانی در شمار مهم‌ترین مسائل کتاب است. بهترین تصحیح علمی ـ انتقادی این کتاب همین چاپ محمود عابدی است که جایزة کتاب سال را نیز دریافت کرده است.

چاپ دوازدهم کتاب "کشف‌المحجوب" در 1.154 صفحۀ وزیری و با قیمت 150.000 تومان از سوی انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفت.

 

چاپ دهم جلد یکم کتاب "تاریخ فلسفه (یونان و رم)" تألیف فردریک چارلزکاپلستون با ترجمۀ سیدجلال‌الدین مجتبوی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. "تاریخ فلسفه" اثری است در حوزة فلسفه که با چنین حجمی (9جلد) دربارۀ این موضوع از حسن قبول برخوردار بوده است. مقایسۀ این اثر با آثار قبل و حتی بعد از آن کافی است تا شایستگی کاپلستون و کوشش او برای معرفی فیلسوفان بزرگ جهان را آشکار کند. هدف کاپلستون فلسفه ساختن نیست، بلکه "توصیف" است. مع‌هذا، هر قدر هم مورخ امینی باشد، فراموش نمی‌کند که خود فیلسوف باقی بماند. این کتاب، که هر جلد آن به فیلسوفان خاصی پرداخته است از منابع معتبر و مهم فلسفه در دانشگاه‌های جهان و ایران است و هیچ علاقه‌مند فلسفه‌ای از آن بی‌نیاز نیست. ترجمۀ این اثر پرحجم کار گروهی از مترجمان طراز اول ایران است.

چاپ دهم جلد یکم این اثر در 601 صفحه، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 72.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

 

چاپ یازدهم کتاب "مقدمه بر تئاتر" تألیف اورلی هولتن، ترجمۀ محبوبه مهاجر از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. کتاب "مقدمه برتئاتر" به مواردی از جمله: تئاتر چیست؟ طرز کار با آن چگونه است؟ تئاتر خوب کدام است؟ این‌ها سؤالاتی ا‌ست که بسیاری از مردم    می‌پرسند و شاید عدة بسیاری از آن‌ها هم به‌دلیل بی‌جواب ماندن همین سؤالات از رفتن به سوی تئاتر و تماشا کردن آن خود را محروم می‌سازند. هر هنر نمایشی از پنج جزء تشکیل شده است: عمل، عامل، وسیله، صحنه و هدف. این کتاب در فصول دوازده‌گانة خود به تبیین این عناصر می‌پردازد. این کتاب برای عموم مردم قابل استفاده است و برخلاف دیگر کتاب‌های موجود در مورد تئاتر برخورد تاریخی با این مقوله نمی‌کند و سعی می‌کند تا ناآشنایان با تئاتر را هم وارد این دریای بیکران از خلاقیت کند.

چاپ یازدهم این اثر در 290 صفحۀ وزیری، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 37.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

چاپ بیست و سوم کتاب "مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده" تألیف دکتر باقر ساروخانی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. کتاب حاضر حاصل نزدیک به بیست و پنج سال آموزش و پژوهش باقر ساروخانی دربارة جامعه‌شناسی خانواده در ایران است. هدف از آن ارائة متنی است علمی که مناسب دانشجویان باشد و نیز متنی ساده و همه فهم که مناسب هر علاقه‌مند به حوزة جامعه‌شناسی خانواده باشد/ کتاب با مفهوم ازدواج و تطوّر آن در طول تاریخ آغاز می‌شود. در فصل دوم به همسان همسری به عنوان قاعده‌ای جهانی برای همسرگزینی پرداخته شده است. انواع صُوَر ازدواج مبحث فصل سوم کتاب است. در فصل چهارم موضوع گزینش همسر و علایق فردی و حدّ والدین مطرح شده است. ازدواج در ایران امروز در فصل پنجم تحلیل شده است. فصل ششم دربارة خانواده و انواع آن و نظریه‌های مربوط به آن است. فصل هفتم دربارة حیات خانواده و عوامل مؤثر بر آن (اشتغال زن و خانواده) بحث و بررسی کرده است. و فصل هشتم به انواع خویشاوندی از حیث جامعه‌شناختی پرداخته شده است. کتاب ضمیمه‌ای دارد دربارة کاربرد جامعه‌شناسی خانواده در گروه‌های ویژه (عشایر ایران).

چاپ بیست و سوم این اثر در 330 صفحۀ وزیری، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 40.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

 

چاپ ششم کتاب "گام‌های گمشده: پژوهشی در مبانی و مفاهیم موسیقی ایرانی" تألیف مرتضی حنّانه، از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. در کتاب حاضر، مرتضی حنّانه (1301ـ 1368)، محقق بزرگ موسیقی و آهنگساز برجستة موسیقی ایران کوشیده است تا آنچه که از موسیقی ایرانی در دسترس است گرفته شود و با کمک معانی و مفاهیم لغات و اصطلاحات متداول، به چگونگی این موسیقی پی‌برده شود. در واقع هدف حنّانه در این کتاب عبارت است از، دست‌یافتن به یک رشته ارتباط منطقی و به‌خصوص "نظری" بین اجزای مختلفِ موسیقیِ (کمی پریشانِ) ایرانِ امروز؛ و در این راه کوشیده است که چنانچه تشریح نکته‌ای دشوار باشد، در حدّ امکان، تا آنجا که به گُنگی و ابهام کشیده نشود، مطالب به زبان ساده بیان شود. بخش‌های کتاب عبارت‌انـد از: تفحّص و تعمقی بـر آنچه که تـا امروز از موسیقی ایـران به‌جای مانده است، اصطلاحات متداول و متروک در موسیقی ایران، دستگاه‌های موسیقی ایران، ارتباط دستگاه شور با چهار مقام منتسب به آن، گوشه‌های موسیقی ایرانی، ارتباط بین دستگاه‌ها، گام کنونی موسیقی ایران، کوششی در جست‌وجوی گام راست، تار ساز ملّی ایران امروز، سیر تاریخی گام شور، تئوری موسیقی یونان، تئوری موسیقی قرون وسطای رُم، کوششی در جست‌وجوی دوبل گام موسیقی مشرق زمین، و دستگاه همایون و مقام اصفهان.

چاپ ششم این اثر در 180 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 22.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

 

چاپ ششم کتاب "کوچک زیباست؛ اقتصاد در ابعاد انسانی" تألیف ارنست اف. شوماخر با ترجة علی رامین از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. ارنست فردریک شوماخر (1911-1977م.) در این کتاب برآن است که مهم‌ترین وظیفة بشر یافتن راهی برای رهایی از بن‌بست اقتصاد کنونی است. در نظر او در اقتصاد و توسعه به‌معنای حقیقی آن باید به چند چیز به‌درستی پرداخت که عبارت‌اند از:مسئلة تولید، صلح و پایداری، منابع، استفادة درست از زمین و انرژی هسته‌ای،  و مسائل اجتماعی و اقتصادی‌ای که توسعه را تحت‌الشعاع دارند.چه کسی باید این وظیفه را به جا آورد؟ همة افراد بشر. صحبت از آینده تنها در صورتی مفید است که راهنمای عمل کنونی باشد. ما باید مسئله را همه‌جانبه درک کنیم و امکان زایش و پرورش یک اسلوب زندگی نوین را با روش‌های جدید تولید و الگوهای جدید مصرف مورد توجّه قرار دهیم: یک اسلوب زندگی که برای پایداری طرح شده باشد؛ در کشاورزی و پرورش نبات و دام می‌توانیم ذهن خود را به تکامل روش‌های تولیدی‌ای معطوف کنیم که از لحاظ زیست‌شناسی مناسب باشند، می‌توانیم به تکامل در فناوری در مقیاس "کوچک" -فناوری نسبتاً رام و دست‌آموز با "چهره‌ای انسانی"- معطوف کنیم، و یا به گونه‌ای جدید از شراکت بین مدیریت و افراد و حتی گونه‌های مالکیت عمومی.

چاپ ششم این اثر در 248 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 30.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

 

چاپ پنجم کتاب "فلسفة علم؛ تکامل تاریخی مفاهیم علمی و پیامدهای فلسفی آن‌ها" تألیف نیکلاس کاپالدی با ترجة دکتر علی حقّی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. فلسفۀ علم، به‌طور کلاسیک، هفت مسأله دارد: پایگاه واژه‌های نظری، پایگاه واژه‌های متریک، تفکیک بین واقعیت و نمود، مفاهیم فضا و زمان، علیت، تبیین، و پیش‌بینی. نیکلاس کاپالدی (متولد 1939م.)، در کتاب خود، پیامدهای فلسفی برخی مفاهیم برجستۀ علمی را با رویکرد تاریخی و عمدتاً برپایۀ مفاهیم نظری به خواننده می‌نمایاند. تاریخ علم، در دست فیلسوف علم، مانند مادۀ خام در دست هنرمند است. در این کتاب، کل تاریخ علم فیزیک و دانش‌های وابسته به آن، از یونان باستان تا قرن بیستم میلادی، بازسازی و تحلیل شده است. فیزیک، در میان علوم تجربی، علمی است که مبانی تجربی و ملموس قوی‌تری دارد و همواره فیلسوفان علم را به خود جلب کرده است. خوانندۀ علاقه‌مندی که دانش فیزیک را در سطح دبیرستان‌های ایران می‌داند و اهل فکر کردن است از کتاب "فلسفۀ علم" نکته‌ها خواهد آموخت.

چاپ پنجم این اثر در 407 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 50.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

 

چاپ ششم کتاب "رسالة محبت؛ به‌انضمام نه کلام در باب معارف الهی" تألیف آیت‌الله استاد محمد شجاعی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. عشق در تداول عامه عبارت است از هیجان و شوق مستمر و غلبة محبت نسبت به محبوب که اوج آن وصال با محبوب است، امّا در اصطلاح حکما و عرفای اسلامی، مخصوصاً در ایران، غالباً مرادف و معادل وَدّ و حتّی حُبّ  به کار می‌رود وآن را عبارت می‌دانند از میل طبیعی شدید به آنچه مطلوب و لذت‌بخش طبع است و سبب آن ممکن است خودپرستی یا جلب نفع باشد یا علاقه به خیر و جمال و نیکی، یا حتّی توافق و تناسب روحانی و معنوی؛ و آنچه منشأ عشق الهی شمرده شده است همین توافق روحانی و معنویاست. در اندیشة اسلامی حتّی ایمان حقیقی از جنس محبّت است:ایمان حقیقی وصف دل و شأن آن است، همچنین عبادت اصلی و علم و ادراک نیز در اصل وصف دل و شأن آن است. محبّت آثار و آدابی دارد و ریشه‌های آن را در شریعت و آئین‌های عبادی و معارف اسلامی می‌توان جست‌وجو کرد که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

چاپ ششم این اثر در 309 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 40.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

چاپ نهم کتاب "ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه" اثر صدرالمتألهین محمدبن ابراهیم (ملاصدرا). به قلم دکتر جواد مصلح از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. "الشواهد الرّبوبیه فی المَناهِج السُلوکیه" کتابی از ملاصدرا در فلسفه و کلام به زبان عربی است. ملّاصدرا (فیلسوف بزرگ قرن 11ق.) این کتاب را در پنج "مشهد" تألیف کرده است و هر مشهد به چند "شاهد" و هر شاهد به چند "اشراق" تقسیم شده است. فهرست مشاهد کتاب از این قرار است: مشهد اوّل در امور عامّه؛ مشهد دوم در وجود خداوند و آفرینش؛ مشهد سوم در علم معاد؛ مشهد چهارم در اثبات معاد جسمانی و مشهد پنجم در نبوّت و ولایت. حاج ملّا هادی سبزواری ، فیلسوف معروف قرن 13.ق معروف‌ترین شرح را بر این کتاب نوشته است. کتاب حاضر ترجمه و تفسیری منقّح از  این اثر به قلم مرحوم دکتر جواد مصلح به زبان فارسی است.

چاپ نهم این اثر در 516 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 65.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

 

علاقه‌مندان برای تهیۀ آثار انتشارات سروش می‌توانند از طریق شماره تلفن بازرگانی انتشارات سروش 6-88345064 و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات سروش به شمارۀ 88310610 تماس حاصل نمایند.

همچنین از طریق اینستاگرام انتشارات سروش به نشانی@soroushpub_com ، واتساپ به شماره 09301949130 و یا با مراجعه به سایت سروش  Www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۴۸
انتشارات سروش |
کد خبر : ۱۱۸
کلیدواژه ها: انتشارات سروش، استعمار و علم، کشف‌المحجوب، تاریخ فلسفه (یونان و رم)، مقدمه بر تئاتر، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، گام‌های گمشده، کوچک زیباست، فلسفۀ علم، رسالۀ محبت، الشواهد الربوبیه

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید