سبد خرید
سروش خردسالان منتشر شد

صد و سومین شمارۀ سروش خردسالان ویژۀ دی ماه منتشر شد

مجله سروش خردسالان انتشارات سروش
به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش، صد و سومین شمارۀ مجله سروش خردسالان، ویژه دی ماه منتشر شد.

 

در این شماره از مجله؛ شعر یه تیکه ابر اون بالا، داستان هفت تا گوسفند، داستان این مسواکه یا جارو؟، نمایشنامۀ هرکاری یه راهی داره!، کاردستی قصه‌های باغ دوستی، داستان یک شهروند خوب، آشپزی ماکارونی از این‌ور دنیا تا اون‌ور دنیا، دوستان جدید ببعی و ببعو و کلی داستان و بازی دیگر آمده است.

 

در سخن سردبیر می‌خوانیم: دوست خوب سروشی من، سلام.

ﺗﻮ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰ‌ﮔﺬﺭﺍﻧﻰ؟ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺟﺴﺖ‌ﻭﺧﻴﺰ ﻭ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮﻡ‌ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻯ‌ﻫﺎﻯ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ، ﻫﻢ ﺧﻤﻴﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ‌ﺳﺎﺯﻯ. ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻯ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ‌ﺩﻫﻰ.

 

ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ‌ﺩﻫﻴﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ: ﻫﻤﺔ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﻛﻨﻰ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ؟ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ‌ﺩﻫﻰ؟ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻰ‌ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ‌ﺩﻫﻰ؟

 

ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﻰ‌ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﺔ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺜﻼً ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻴﻢ.

 

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰﻯ ﻛﻨﻴﻢ. ﭼﻄﻮﺭﻯ؟ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎﻳﺖ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

 

ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻰ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ‌ﺩﻫﻰ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺑﻜﺸﻰ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ «ﺳﺮﻭﺵ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ» بفرستی.

 

علاقه‌مندان برای تهیه این شمارۀ ماهنامه سروش خردسالان می‌توانند به باجه‌های مطبوعاتی سراسر کشور مراجعه کرده یا از طریق فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق اینستاگرام انتشارات سروش به نشانی@soroushpub_com ، واتساپ به شماره 09301949130 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.

 

گفتنی است نسخه الکترونیک این ماهنامه در کتابخوان‌های الکترونیک در دسترس علاقه‌مندان است.

۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶
انتشارات سروش |
کد خبر : ۳۲۷
کلیدواژه ها: انتشارات سروش، مجله سروش خردسالان، صد و سومین شماره، ویژه دی ماه

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید