سبد خرید
سروش، منتشر کرد

"ابوالقاسم فردوسی؛ دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی"

کتاب ابوالقاسم فردوسی انتشارات سروش
چاپ نخست کتاب "ابوالقاسم فردوسی؛ دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی" با تحقیق و تدوین اسماعیل منصوری‌لاریجانی از مجموعه کتاب‌های برنامۀ تلویزیونی «معرفت»، از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

 

 در مقدمۀ کتاب "ابوالقاسم فردوسی" آمده است:

حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از شخصیتهای برجستۀ ادب فارسی و حماسهسرای ایرانی است که با خلق شاهنامه زبان فارسی را احیا کرد. حماسهسراییهای حکیم فردوسی صرفاً جنبۀ اسطورهای ندارد، بلکه از معانی و مفاهیم بلند حکمی و عرفانی برخوردار است. هر صاحبذوقی که شاهنامه را بخواند، تحتتأثیر وطنپرستی و حکمت ایرانی همراه با اخلاق و آموزههای اسلامی قرار میگیرد. حکیم فردوسی عقل را خلعت ایزدی میداند و میگوید:

خرد مرد را خلعت ایزدی است                  ترا داد خلعت نگه کن که کیست

 

برخی حکیم فردوسی را همتراز «هومر» دانستهاند. فردوسی از نظر قدرت تخیل و تصویر در اوج عظمت است، و از حیث اخلاق و عاطفۀ انسانی و آنچه میتوان فتوت و جوانمردی نامید، گوی سبقت را از بسیاری سرایندگان ربوده است.

 

فردوسی عقل را شریفترین گوهر جهان هستی میشمرد:

خرد زندۀ جاودانی شناس                  خرد مایۀ زندگانی شناس

خرد افسر شهریاران بود                  خرد زیور نامداران بود

خرد رهنمای و خرد دلگشای                   خرد دست گیرد به هردو سرای

 

فردوسی همانطور که از توانایی کامل و شگفتانگیزی در به وجود آوردنِ افسانه یا اسطورههای بزرگ براساس قدرت تخیل و تصویر برخوردار است، در بهرهگیری از عقل و خرد و برهان و استدلال، حکیم عالیمقامی شمرده میشود.

 

فردوسی اگرچه صحنههای رزم و جنگ را به تصویر کشیده، درواقع به دنبال آن است که تعرض باطنی انسان، یعنی جنگ میان نیروهای اهریمنی و یزدانی و تعارض میان خوبیها و بدیها را بیان کند و ریشۀ آنها را بیابد. ایشان ریشۀ بدیها را در خودِ انسان جستوجو میکند، اما آنچه ازسوی رحمان میرسد خوبیهاست، کما اینکه قرآن کریم هم میفرماید؛ در جبهۀ اهریمنی، کسانی مانند ضحاک ماردوش، افراسیاب و گرسیوز مظهر نیروهای اهریمنی شناخته میشوند، اما فریدون، کیخسرو، بهرام گور و انوشیروان مظهر ایزدی هستند که ستوده میشوند.

 

درحقیقت، فردوسی در شاهنامه از فرازوفرود روح انسان سخن میگوید و شاهنامه همانند آینهای است که شادی و غم زندگی را در آن به نمایش میگذارد. توصیههای اخلاقی، مقاومت و پایداری در برابر مشکلات را میتوان سلسلهای از تعالیم اخلاقی او در شاهنامه به شمار آورد. او در این کار از موضعی فلسفی برخوردار است و از اسرار حکمت الهی و رموز یزدانی سخن میگوید و درواقع، باب عرفان را نیز میگشاید و مخاطب خود را به عالم معرفت فرا میخواند.

 

چاپ نخست این اثر در 224 صفحۀ رقعی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 45.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق اینستاگرام انتشارات سروش به نشانی@soroushpub_com ، واتساپ به شماره 09301949130 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.

۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰
انتشارات سروش |
کد خبر : ۳۴۲
کلیدواژه ها: انتشارات سروش، ابوالقاسم فردوسی؛ دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی، برنامۀ تلویزیونی معرفت، اسماعیل منصوری‌لاریجانی، چاپ نخست

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید